Gada pārskati:

https://www.lursoft.lv/gada-parskati/tutti-palidziba-dzivniekiem

Biedrības “TUTTI Palīdzība Dzīvniekiem” 2011.gada darbības pārskats.

Biedrība, laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim, savā aprūpē uzņēmusi 150 kaķus un 4 suņus, kā arī vienu ezi, no kuriem vairums ir bijuši kritiskā veselības stāvoklī, bijuši mākslīgi barojami, no tiem 39 miruši,  75 iekārtoti jaunās mājās, 3 izārstēti un izlaisti atpakaļ kolonijās, ezis nogādāts biedrības juridiskajā adresē, kur privātā teritorijā ieziemots, pārējie 36 kaķi uz 2011.gada 31.decembri joprojām atrodas biedrības aprūpē un meklē jaunus saimniekus, 4 no tiem ir aizrunāti. 2011.gada laikā no biedrības mājās devušies 80 kaķi un 5 suņi.

Biredrība sniegusi palīdzību arī 35 biedrībā nereģistrētiem bezsaimnieku dzīvniekiem, kuru pagaidu aprūpētāji/aprūpētāji uz ielas publiski lūguši atbalstu dzīvnieku ārstēšanas un profilakses jautājumos. Ir sterilizēti 21 klaiņojoši kaķi.

Biedrība sadarbojas ar vairākām veterinārajām klīnikām, veterinārārstu privātpraksēm.

Biedrība uzrunājusi sabiedrību un turpinās to darīt, lai informētu par bezsaimnieku dzīvnieku problēmām, par iespējām risināt problēmsituācijas, kā arī par sterilizācijas nepieciešamību un iespējām palīdzēt nelaimē nonākušajiem.

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PAR 2011.GADU

Posteņa nosaukums                                                                    Pārskata periods – 2011

I          Biedru nauda                                                                                                                    43,00

II       Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi                                                                               9082,00

- Vispārējie ziedojumi:                                                                                                               9082,00

- fiziskās personas (rezidenti)                                                                                                  8872,00

- juridiskās personas                                                                                                                      210,00

III     Saņemtie mantojumi

IV      Saņemtās dotācijas (no valsts vai pašvaldību budžetiem)’

V        Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

VI      Citi ieņēmumi

VII    Ieņēmumi kopā                                                                                                             9082,00

VII    Izdevumi                                                                                                                           9046,00

1.       Naudas maksājumi personām

2.       Materiālu izdevumi

3.       Algas

4.       Sociālās apdrošināšanas maksājumi

5.       Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana

6.      Citi izdevumi                                                                                                                   9046,00

IX      Nodokļi

X        Izdevumi kopā                                                                                                             9046,00

XI      Ieņēmumu un izdevumu starpība                                                                             36,00

PĀRSKATS PAR LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU 2010.GADĀ

Kopā                                                                                                                                          9125,00

1. Vispārējie ziedojumi:                                                                                                       1903,00

a) Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem:

-  sabiedriskā labuma darbībai                                                                                        7952,00

- citiem mērķiem un uzdevumiem

b) administratīvajiem izdevumiem                                                                                  1173,00

Biedrības “TUTTI Palīdzība Dzīvniekiem” 2010.gada darbības pārskats.

Biedrība savu darbību uzsāka 2010.gada maijā. Pamazām. Uzņemot apgriezienus.

Ko esam paveikuši!

***

Biedrības ikdiena ir bezsaimnieku dzīvnieku glābšana, ārstēšana sadarbojoties ar veterinārajām klīnikām. Tāpat biedrība veic dzīvnieku iekārtošanu pagaidu mītnēs, nodrošinot tiem jebkādu nepieciešamo aprūpi.

Biedrība vasaras mēnešos devās izbraukumos uz Rīgas rajona pilsētām, piedaloties gan pilsētas svētkos, gan gadatirgos. Pasākumu laikā biedrība iepazīstināja sabiedrību ar sevi, demonstrēja savu darbību, sniedza informāciju, aicināja nepalikt vienaldzīgiem.

2010.gada vasarā biedrība piedalījās šādos pasākumos:

3.jūlijs – Saulkrastu pilsētas svētki;

10.jūlijs – Carnikavas Zvejnieksvētki;

25.jūlijs – Ķekava Annas dienas gadatirgus;

7.augusts – Ikšķiles pilsētas svētki;

21.augusts – Carnikava Nēģu svētki;

28.augusts – Rumbula, LKA suņu izstāde;

18. un 19.septembrī (plānots) – PetEkspo 2010 Ķīpsalā.

Biedrība atbalsta bezsaimnieku kaķu sterilizācijas programmu.

Biedrība atsaucas sabiedrības lūgumiem pēc fiziskas un juridiskas palīdzības.

***

1) Biedrība, laika posmā no 2010.gada 21.maija līdz 2010.gada 31.decembrim, savā aprūpē uzņēmusi 49 kaķus, no kuriem vairums ir bijuši kritiskā veselības stāvoklī, no tiem 35 iekārtoti jaunās mājās, 5 uz 2010.gada 31.decembri joprojām atrodas biedrības aprūpē un meklē jaunus saimniekus, 3 no tiem ir aizrunāti. 9 kaķēni, diemžēl, devušies uz citiem peļu laukiem.

Biedrība sniegusi palīdzību arī 39, biedrībā nereģistrētiem bezsaimnieku dzīvniekiem, kuru pagaidu aprūpētāji/aprūpētāji uz ielas publiski lūguši atbalstu dzīvnieku ārstēšanas un profilakses jautājumos. Ir sterilizēti 5 klaiņojoši kaķi.

Tāpat biedrība palīdzējusi mājās nokļūt trijiem suņiem.

2) Biedrība sadarbībā ar Biznesa augstskolu „Turība” izstrādājusi un realizējusi projektu “Palīdzi draugam tikt pie siltām mājām”. Labdarības projekta laikā Rīgas Amatniecības vidusskolas skolēni izgatavoja 12 jaunas, siltinātas suņu būdas, kuras tika nogādātas dzīvnieku patversmēm. Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme Biedrība “Ulubele” Līčos tika pie 2 jaunām būdām, uz Cēsu patversmi aizceļoja 3, Ogres patversmes iemītnieki tika pie 2 jaunām būdām, Slokas dzīvnieku patversmei tika aizvestas 3 un Jelgavas dzīvnieku patversme saņēma 2 jaunas, siltinātas suņu būdas. Savukārt ar Rīgas 68. vidusskolas skolēniem devāmies uz Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmi Līčos, kur tika siltinātas jau esošās suņubūdas.

3) Biedrība ir viesojusies divās skolās, kur stāstījusi par savu darbību, pievērsusi skolēnu uzmanību mērķa grupai.

4) IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PAR 2010.GADU

Posteņa nosaukums                                                                    Pārskata periods – 2010

I          Biedru nauda                                                                                                                    43,00

II       Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi                                                                               3698,00

- Vispārējie ziedojumi:                                                                                                               1895,00

- fiziskās personas (rezidenti)                                                                                                  1015,00

- anonīmi (nezināmi) ziedotāji                                                                                                   880,00

- Mērķziedojumi:                                                                                                                          1802,00

- fiziskās personas (rezidenti)                                                                                                 1802,00

III     Saņemtie mantojumi

IV      Saņemtās dotācijas (no valsts vai pašvaldību budžetiem)’

V        Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

VI      Citi ieņēmumi

VII    Ieņēmumi kopā                                                                                                             3741,00

VII    Izdevumi                                                                                                                           3656,00

1.       Naudas maksājumi personām

2.       Materiālu izdevumi

3.       Algas

4.       Sociālās apdrošināšanas maksājumi

5.       Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana

6.      Citi izdevumi                                                                                                                   3656,00

IX      Nodokļi

X        Izdevumi kopā                                                                                                             3653,00

XI      Ieņēmumu un izdevumu starpība                                                                             85,00

PĀRSKATS PAR LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU 2010.GADĀ

Kopā                                                                                                                                         3655,00

1. Vispārējie ziedojumi:                                                                                                       1903,00

a) Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem:

-  sabiedriskā labuma darbībai                                                                                         1633,00

- citiem mērķiem un uzdevumiem

b) administratīvajiem izdevumiem                                                                                  270,00

2. Mērķziedojumi:                                                                                                                1752,00

a) Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem:

-  sabiedriskā labuma darbībai                                                                                       1752,00

- citiem mērķiem un uzdevumiem

b) administratīvajiem izdevumiem