Dzīvnieku aizsardzības biedrība ”TUTTI PALĪDZĪBA DZĪVNIEKIEM” (Reģ.Nr.40008159739) dibināta 10. maijā 2010. gadā un reģistrēta LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2010.gada 17.maijā.

Biedrības mērķis ir nodrošināt dzīvniekiem jebkādu tiem nepieciešamo palīdzību (uzturēšanu, veterināro palīdzību, pagaidu vai pastāvīgu māju meklēšanu u.c.), informatīvi izglītojot sabiedrību, veicināt labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem, neatkarīgi no to sugas, vecuma un veselības stāvokļa, novēršot cietsirdības aktus. Iesaistīties dzīvnieku labturības normu īstenošanā.

Biedrība ir sabiedriska organizācija, kura var pastāvēt tikai no sabiedrības atbalsta.

Biedrība iespēju robežās nodrošina dzīvniekus ar pagaidu pajumti.

Katru gadu biedrība palīdz vairākiem kaķiem un suņiem, pārsvarā tie ir traumēti, slimi, pāragri atņemti savām mammām, izbarojami mākslīgi, klaiņojoši, pamesti. Dzīvniekiem nodrošinot ārstēšanu, atkopšanu, aprūpi, sterilizāciju un vakcināciju atbilstoši to vecumam. Pēcāk biedrība šiem dzīvniekiem atrod jaunas mājas. Biedrība iespēju robežās nodarbojas arī ar bezsaimnieku kaķu (koloniju kaķu) sterilizāciju, kā arī uz atveseļošanās laiku izmitina un aprūpē šo koloniju kaķus, kuriem nepieciešama medicīniska palīdzība, lai pēcāk veselu un kastrētu to atgriestu agrākajā dzīvesvietā.Tāpat biedrība var sniegt palīdzību arī grūtībās nonākušiem saimnieka kaķiem, kuriem šī palīdzība ir akūta un nav atliekama. Pastāvīgi biedrības aprūpē atrodas 20-50 dzīvnieki.

Nākotnes plānos ir dzīvnieku pansijas izveidošana, kurā patvērumu rastu noklīdušie, pamestie vai jebkādā citā veidā bez saimnieka palikušie dzīvnieki, lai nodrošinātu tiem pagaidu mītni, ēdienu, veterināro aprūpi, profilaktisko vakcināciju, sterilizāciju, socializāciju un paralēli meklētu dzīvniekiem vecos vai jaunos saimniekus. Šobrīd biedrībā ir 8 brīvprātīgie palīgi – vairums no tiem piedalās dzīvnieku ikdienas aprūpē pagaidu mājās.

Biedrība organizē dažādus informatīvos un izglītojošos pasākumus, kas veicina sabiedrības izglītošanu un informētību par dzīvnieku aizsardzību un pamesto dzīvnieku problēmām. Plānos ir uzsākt arī izglītojošu projektu skolām.

*Biedrībai “TUTTI Palīdzība Dzīvniekiem” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespēju ziedotājiem – fiziskām un juridiskām personām – saņemt nodokļu atlaides. (http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=4681&hl=1http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materiāli/uin/met_uin_atlaizu_piemerosanu_2007.doc)

Ziedojumi tiek izlietots nelaimē nonākušu, cietušu, slimu dzīvnieku ārstēšanai, uzturēšanai un izmitināšanai.

Mūsu rekvizīti:

“TUTTI Palīdzība Dzīvniekiem”

Dzīvnieku aizsardzības biedrība

reģ.nr.40008159739

Juridiskā adrese: Baložu iela 4, Carnikavas nov., Rīgas raj., LV-2163

AS Swedbank

LV30HABA0551028417276

HABALV22

Informācijai:

tālr. 29365315

info@tutti.lv